Lær mer om meldesystemet i bridge

skibridgeklubb.com Lær mer om meldesystemet i bridge

Bridge er et kortspill som fortjener å komme fram i lyset. Dette er et spennende og sosialt spill som spilles av fire spillere, med to og to spillere på lag. Dersom du er tilhenger av andre kortspill som for eksempel whist eller amerikaner, vil du nok også like bridge. Spillene har nemlig mye til felles, spesielt det sosiale aspektet. Det finnes dog et meldesystem i bridge som for noen kan virke avskrekkende.

Spillet bridge består av to hovedfaser, som omfatter en meldedel og selve spilldelen. Vi skal nå se nærmere på den innledende fasen av spillet, som er meldedelen – også kjent som «auksjonen». Dette er ikke så avansert som det kanskje høres ut som. Under auksjonen bestemmes rett og slett bare hvem av lagspillerne som skal spille kontrakten, samt hvor mange stikk spillerne skal ha. Også eventuell trumf bestemmes i denne delen av spillet.

Hvordan foregår meldedelen i bridge?

Det er den spilleren som er valgt som spillets dealer/giver som starter auksjonen i bridge. Det aller laveste som kan meldes er syv stikk. Dette er det minste antallet stikk som kan sikre at laget ditt får flertallet av spillets stikk. I kortspillet bridge vil det ikke regnes poeng for de seks innledende stikkene. Øvrige stikk kalles for «trekk», noe som innebærer at syv stikk vil utgjøre ett trekk.

Det høyeste antallet trekk du kan melde i bridge er syv, noe som vil tilsvare 13 enkelte stikk. Alle meldinger i bridge må bestå av et trekk som etterfølges av en såkalt benevnelse – som kan være enten en grand eller en farge. Dette rangeres i følgende rekkefølge: kløver, ruter, hjerter, spar og grand. Meldinger er nødt å ha større verdi en siste melding (meld likt antall trekk med bedre rangert benevnelse, eventuelt meld ytterligere trekk).

Mer om meldinger i bridge

Den aller billigste formen for melding i kortspillet, er kløver 1. Blir denne stående som såkalt kontrakt, så betyr dette at paret må ha syv stikk der kløveren er trumf. Med andre ord er den høyeste formen for melding i bridge syv grand, hvilket innebærer at paret må ta alle sine 13 stikk uten en trumf. Alle meldingene i bridge kan for øvrig dobles av spillerne på motstanderlaget.

Skjer dette, vil det laget som klarer å oppnå kontrakten, motta ytterligere poeng. Eventuelt kan ditt motstanderlag – også kjent som forsvaret – få bonuspoeng. Dette gjelder dersom de får til å klare kontrakten ved å forhindre at den som fører spillet får en tilstrekkelig mengde stikk. Doblede meldinger kan meldes over eller redobles. Straffen for doblet eller redoblet beite er svært hard i denne sonen. Her gjelder det å tenke taktisk!

Setting av kontrakten

Etter at tre pass på rad er gjennomført, regnes kontrakten som satt. Paret som kunne melde det aller høyeste budet vil da spille kontrakten. Den spilleren på kontraktlaget som meldte benevnelsen først (det vil si grand eller farge) som utgjør kontrakten, vil bli såkalt spillfører. Vedkommende sin makker – som vanligvis sitter på motsatt side av bordet – blir såkalt blind. I alt har bridgespillere 35 ulike meldinger, med fem på alle trekknivå, samt dobling, pass og redobling.

Med et slikt stort mangfold av meldinger – i hvert fall sammenlignet med andre kortbaserte spill – åpner det for at det kan lages ulike meldesystem som makkere kan benytte for å beskrive sine hender best mulig, når det kommer til fordeling og styrke. Spillere i bridge har derfor utviklet en mengde «kunstige meldinger» eller «konvensjoner» til nettopp dette formålet. Det er med andre ord mange ting å forholde seg til i dette kortspillet.

Eksempel

Dersom du for eksempel har en åpning i bridge med to kløver, vil dette med de fleste meldesystem bety at du sitter med en meget sterk hånd, der mer enn halvparten av honnørene (det vil si billedkort og ess) er dine. Meldingen sier imidlertid overhodet ingenting om styrken på kløver-kortet. Med meldesystemer er det enklere å oppnå best kontrakt dersom du tar lagets samlede styrke med i betraktningen. Ha det i bakhodet!

Avsluttende om meldesystemet i bridge

I bridge er auksjonen nærmest et slags spill innad i spillet. Til og med middels gode bridgespillere kan oppnå større utbytte ved å forbedre sine melde-egenskaper, heller enn å forbedre selve spillegenskapene sine. Uavhengig av meldesystem kan du melde hva du ønsker i bridge. Husk at alle avtaler du har med makkeren vedrørende meldesystem/signalisering, også skal være tilgjengelig for deres motspillere. Dette gjør bridge til et nokså forutsigbart spill som baseres på ferdigheter i stor grad.