Hvordan spille bridge?

skibridgeklubb.com Hvordan spille bridge?

Regler i bridge er enkle og gjør spillet lett å lære, og alle i familien kan være med å spille. Bridge er veldig sosialt og lagspillet gjør at en må samarbeide om å klare å vinne til seg flest stikk. Tiden bestemmer du selv på forhånd. Sett en klokke på 30 minutter for eksempel, eller første lag til 15 poeng. Det eneste du trenger er fire spillere, penn, papir og en kortstokk.

I bridge bruker du en vanlig kortstokk med 52 kort. Fire spillere fordeles på to lag, gjerne den personen du sitter rett ovenfor. Alle kortene fordeles på spillerne. Alle sitter med 13 kort hver. Spillerne sorterer kortene sine etter farger, altså ruter, spar, hjerter og kløver. Målet med spillet er at du og partneren din skal få flest mulig stikk når runden er over, og dermed vinner spillet.

Slik begynner runden – melde stikk

Den som har delt ut kortene denne runden er giveren og skal begynne med å melde antall stikk som spilleren selv forventer å kunne ta i denne runden. Om spilleren vil melde trumf, som er fargen stikket skal være i, for eksempel fire stikk med trumf i hjerter. Neste spiller (du følger alltid klokken) må da melde et høyere antall stikk for å være med eller melde pass.

Fargene er rangert slik: trumf, spar, hjerter, ruter, kløver. Melder første spiller et stikk på fire i ruter, kan neste spiller melde for eksempel stikk på seks i ruter, eller velge en høyere rangert farge med færre stikk, for eksempel tre stikk i spar. Melderunden er over når tre av spillerne har sagt pass. Antall stikk er da det som vil være minimum for denne spilleren å få denne runden for å få poeng.

Begynne runden – lage stikk

Spilleren som begynner runden legger ut et kort på bordet. Turen går videre til neste spiller som må legge ut et kort i samme farge som første spiller la ut. Dersom det første kortet er kløver, kan du bare legge på kløver denne runden for å vinne poeng. Den spilleren som legger på det høyeste kortet denne runden, vinner stikket for sitt lag. To er det laveste og ess har den høyeste verdien.

Den spilleren som vant melderunden fører spillet. Det vil si at spilleren skal bestemme over sine og kortene til lagspilleren sin. Lagspilleren til den som skal spille ut kortene, og legger sine kort på bordet riktig vei så alle kan se verdien av kortene. Kortene som legges opp må være sortert, så det blir lettere å henge med for alle. Motstanderen til den som startet spillet begynner faktisk utleggingen. Målet er å lage nok stikk.

Vinne stikket i runden

Kortet med høyest verdi når alle spillerne har lagt på sitt kort, vinner stikket. Og den som vant siste stikk vil alltid begynne på neste runde. Dersom det er din tur og du ikke har et kort i den fargen som er lagt ut av første spiller i runden, kan du legge ut en annen farge, men du kan da ikke vinne akkurat dette stikket, selv med høyere tall.

Husk å alltid følge farge hvis du kan. Legg stikk du vinner loddrett foran deg på bordet, men ikke i veien for neste runde med stikk. Hold orden på stikkene. Samarbeid med lagspilleren din. Ikke spill ut høye kort dersom lagspilleren din også har høye kort, det ene kortet blir da bortkastet. Prøv også å samarbeide om å beskytte egne stikk, og å ta fra det andre laget deres stikk.

Klarte spilleren antall stikk som var meldt?

Spilleren som hadde høyest tall og vinner stikket legger stikket/kortene på bordet hos seg. Hvis den siden som vant, klarte å få de stikkene som de hadde meldt, får de poengene. Dersom laget ikke fikk nok stikk som var meldt vil motspillerne få poengene. Ny runde startes. Spilleren til venstre for spilleren som startet forrige runde starter neste runde ved å legge ut et nytt kort i valgfri farge.

Slik avsluttes spillet og vinneren kåres

Når alle kortene er brukt opp teller dere antall stikk som hvert lag har fått, og skriver poengene ned på et ark. Hvert stikk gir ett poeng til laget. Alle kortene stokkes og det deles ut 13 nye kort til hver spiller. Spillet er over når et lag har kommet til en poengsum som er avklart på forhånd, eller du kan spille på tid. Vinneren er det laget med flest poeng.