Introduksjon til spillet bridge

skibridgeklubb.com Introduksjon til spillet bridge

Bridge er kort fortalt et spill for fire personer, der to og to er på lag. Som en introduksjon til spillet bridge kan man kort fortalt si at det blir brukt en kortstokk med 52 kort (jokere blir ikke brukt), hvor tretten kort blir utdelt til hver spiller. Bridge kan sammenlignes med kortspillet amerikaner og whist, men kun i den enkleste formen. Dette er et populært selskapsspill, og det er også turneringer innen bridge.

Spillet består av to ulike faser en meldedel (auksjon) og deretter følger spilldelen. I meldedelen av spillet er hovedmålet å finne ut vem som skal spille kontrakten, totalt antall stikk som skal tas, hva som skal være trumf og da eventuelt grand NT= no trump). Først når et spill er slutt blir det regnet ut en score, og dermed finner man ut om kontrakten er oppfylt eller ikke.

Oversikt over meldedelen av bridge

De fire spillerne skal i meldedelen av spillet samle stikk (samling av ett kort fra hver spiller). Det er den som deler ut kort som starter auksjonen, og det minste man kan melde er syv stikk. Noe som da gir flertall av stikkene til laget. Man kan melde så høyt man vil, men en viktig regel er at dette må være høyere enn det som alt er meldt.

En melding må inneholde trekk samt en benevnelse. Dette er enten en farge eller grand (rangert fra kløver, ruter, hjerte, spar til grand), enhver melding kan også dobles av motstanderne. Etter tre pass av spillerne på rad er meldedelen av spillet over. Den siste meldingen er da den som er gjeldende, og det er denne som er kontrakten som forteller hvilket par som skal spille, antall stikk som må vinnes og også eventuelt trumffarge.

Oversikt over spilldelen av spillet

Etter meldedelen av spillet er over og en har funnet ut hvem som har vunnet kontrakten starter spillet. Det er spiller til venstre for spillfører (den som har meldt trumffargen) som starter, og spillførers partner er blindemann og må derfor legge alle sine kort synlig for de andre tre spillerne. Blindemann er da ikke lenger med i spillet. Spillerne må følge farge, om mulig ellers kan et hvilket som helst kort spilles ut (Trumf).

Bridge er et stikk spill utspilt første kort på bordet bestemmer hvilken farge de andre spillerne må spille ut. Og den som har det høyeste kortet vinner, spilleren som vinner stikket spiller så ut neste runde. Spillet er over når alle tretten stikk er spilt og fordelt på spillerne rundt bordet. Får spillfører rett antall stikk etter den kontrakten som vant i meldedelen, får hans partner et visst antall score/poeng.

Viktige begrep i bridge

Et viktig begrep i bridge er utgang, dette er en melding som gir 100 poeng i trekkverdi. Om spillet er i grand vil dette si minst tre trekk, i spar eller hjerter minst fire trekk, og i ruter og kløver vil det si minst fem trekk. Og har et par fått utgang vil dette si å være i faresonen, dette øker poengtapet om en ikke klarer å fylle kontrakten eller gir ekstra bonus.

Lilleslem er seks trekk som er meldt og vunnet (seks kløver, ruter, hjerte, spar eller grand, med tolv stikk), storeslem er syv trekk som er meldt og vunnet (syv ruter, hjerter, spar eller grand, alle tretten stikk). Og for å få bonus må man melde lilleslem, storeslem eller utgang. Overstikk er å få mer stikk enn det som er meldt, mens beter er å få mindre stikk enn det som er meldt.

Grunnleggende regler

Her er alle 52 kort brukt og verdien på kortene og fargene er ulike, ess er høyest og toere er lavest. Spar er mest verdifull av fargene etterfulgt av hjerter og ruter, mens kløver er minst verdifull. Formålet med spillet er å få flest stikk, klarer man å få det antall stikk som er meldt, får man poeng. Poengkort er ess er fire poeng, konge er tre poeng, dame er to poeng, knekt er ett poeng.

Kontrakter i bridge

Bridge er et kortspill som har et ganske komplisert sett med regler og poengsystem, der poeng gis ut ifra hvilken type kontrakt som man vinner. Dersom spillfører ved spillet slutt har rett antall stikk eller flere enn kontrakten i starten tilsier gis det poeng, hvor mye poeng spillfører får avhenger av hvilken type kontrakt som angitt fra starten. De ulike kontrakts typene er minor-kontrakt, major kontrakt og grand kontrakt.